fbpx
+90 224 483 59 39
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Plastik İmalatlar

Koagülasyon Tankı
Koagülasyon, sularda bulunan ve kendi ağırlıkları ile çökemeyen kolloid boyutundaki katı parçacıkların çeşitli kimyasallar yardımıyla çökebilir hale getirilmesi işlemi olarak...
Nötralizasyon Tankı
Suda çözünmüş halde ve askıda bulunan katı maddelerin çökelmesini ve bu şekilde sudan uzaklaştırılmasını sağlayan  kimyasal arıtma tesislerinde, uygun pH...
Flokülasyon Tankı
Flokülasyon tankı (yumaklaştırma) atık suyun yavaş ve uygun şekilde bir süre karıştırılarak küçük tane ve pıhtıların büyümesi, birbirleriyle birleşmesi, yumaklaştırması...
Ön Çöktürme Tankı
PP malzemeden imal edilen çöktürme tankı, kimyasal reaksiyonunu tamamlamış atık suyun içerisinde yer alan çamuru çöktürmesi sağlamaktadır. Tanka alınan su...
Dairesel Lamellalı Çöktürme Tankı
Katı madde temaslı çöktürme tanklarında, katı maddeler yükselerek çamur örtüsü oluştururlar ve gelen katı maddeler burada birleşerek tutunurlar. Sıvı faz...
Çamur Şartlandırma Tankı
Filtre pres öncesinde çamurun polielektrolit ile karıştırılması diğer bir tabirle floklaştırılması için kullanılmaktadır. Tank üzerine yerleştirilen mikser ile çamurun prosesi...
Asit Dozlama Tankları
Hidroklorik asit hidrojen ve klor elementlerinden oluşan, oda sıcaklığı ve normal basınçta gaz halinde bulunan kimyasal bir bileşiktir. pH kontrolü...
Kostik Dozlama Tankı
Beyaz renkli, nem çekişi kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit ya da kostik olarak da bilinen bu maddenin %48’lik çözelti...